Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Xã Trà Don

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy chế quy định các nội dung như sau:
- Nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.
- Hình thức phối hợp:  Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Tổ chức họp liên ngành. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và hình thức khác.
- Nội dung phối hợp bao gồm:  Lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi và tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi dưỡng; Lập danh sách và hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế; Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em có tình trạng sức khỏe bình thường, không thuộc đối tượng có nhu cầu chăm sóc đặc biệt; Xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài; Xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; Giới thiệu trẻ em có tình trạng sức khỏe bình thường, không thuộc đối tượng có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi người nước ngoài; Quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Ảnh minh hoạ
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ, đúng quy định nhằm thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện giao dịch./. 

Tác giả: Phòng Cải cách hành chính


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ DON - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Don - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)